IX Międzygimnazjalny Konkurs Informatyczny rozstrzygnięty!

Pobierz – wyniki

k01 k02 k03 k04 k05

Już po raz dziewiąty najlepsi uczniowie wybrani w I Etapie konkursu w Gimnazjach przyjechali do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach aby sprawdzić swoje wiadomości oraz umiejętności w Etapie finałowym IX Międzygimnazjalnego Konkursu Informatycznego.

Otwarcia konkursu dokonał dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Janusz Szczęch, który stwierdził, iż sam wybór informatyki i udział w II Etapie jest wygraną, gdyż Informatyków poszukuje się praktycznie w każdej firmie, która jest choć w pewnym stopniu skomputeryzowana. Są oni fachowcami od usuwania wszelkich usterek programowych, ale niekiedy i technicznych sprzętu komputerowego. Dbają oni o bezpieczeństwo danych we wszelkich firmach, stąd też są bardzo pożądanym zawodem i co za tym idzie – dobrze opłacanym dlatego warto zgłębiać wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Życzył również wszystkim sukcesu.  Finał składał się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.

W etapie teoretycznym uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test 40 pytań wiedzy z branży informatycznej oraz wykonać 10 zdań praktycznych dotyczących naprawy usterki systemu operacyjnego.  Było o co walczyć bo nagrodą główną za pierwsze miejsce była drukarka laserowa , miejsce drugie słuchawki oraz miejsce trzecie zestaw głośnikowy. Dla wszystkich uczestników konkursu dyplomy za udział oraz dodatkowe 10 punktów przy rekrutacji na kierunek technik informatyk w Naszej Szkole.

Zmagania informatyczne stały na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy nauczycielom opiekunom z Gimnazjów za rozwijanie wśród uczniów pasji informatycznych oraz przyjazd i opiekę nad młodzieżą podczas konkursu.

Najlepszy wynik uzyskał Filip Łępa z Zespołu Szkół w Lubczy, a w nagrodę otrzymał drukarkę laserową. Drugie miejsce zdobył Jakub Sus otrzymując słuchawki Kruger&Matz, trzecie miejsce zdobył Damian Wiśniowski otrzymując zestaw głośnikowy obaj z Zespołu Szkół w Ryglicach. Gratulujemy.

W rankingu Gimnazjów najlepszy wynik osiągnęło Gimnazjum w Ryglicach uzyskując 1157 punktów, na drugim miejscu Gimnazjum w Lubczy z 680 punktami oraz trzecie miejsce przypadło Gimnazjum w Ołpinach, które uzyskało 516 punktów. Gratulujemy.

Bardzo dziękujemy Pani mgr Dorocie Bieleń oraz mgr Arkadiuszowi Nowakowi za udzieloną pomoc podczas Etapu finałowego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych dziękuje Opiekunom uczestników z poszczególnych Gimnazjów za zaangażowanie i rozwijane pasji informatycznych wśród swoich uczniów.

Organizator konkursu: mgr inż. Krzysztof Płaczek oraz uczniowie klasy I , II oraz III Technikum informatycznego.

rygliceZespół Szkół w Ryglicach

lubcza

Publiczne Gimnazjum im. ks. Józefa Lenartowicza w Lubczy

olpiny

Gimnazjum im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach

olszyny

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Olszynach

Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej

kwiatonowice

Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach

szerzyny

Gimnazjum w Szerzynach

opty

Leave a Reply