• To atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy (w tym europejskim) zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych i poszukiwanych zawodów w Polsce na Świecie.
 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery.
 • Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.
 • Specjaliści z branży technologii informatycznych są i będą poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania.
 • Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
Edukację traktujemy jako zadanie bardzo odpowiedzialne. W naszej szkole system kształcenia oparty jest na sprawdzonych i solidnych wzorcach. Bazuje na nowoczesnych i ciekawych programach nauczania, które są stale modyfikowane i dostosowywane do specyfiki specjalności. Nauka w Naszej Szkole jest BEZPŁATNA!.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

 1. Jesteśmy wśród najlepszych techników w Polsce i województwie małopolskim.
 2. Znajdujemy się w doskonałej lokalizacji.
 3. Pomagamy rozwijać pasje, talenty tkwiące w młodych ludziach.
 4. Jesteśmy szkołą specjalizującą się w kształceniu przyszłych informatyków.
 5. Rzetelnie i efektywnie kształcimy uczniów w atmosferze bezpieczeństwa psychicznego, życzliwości i akceptacji.
 6. Kształcimy na wysokim poziomie, o czym świadczą: wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, sukcesy w konkursach, znacząca grupa absolwentów kontynuujących naukę na wyższych uczelniach technicznych.
 7. Jesteśmy małą szkołą, która zapewnia niepowtarzalną atmosferę.
 8. Posiadamy doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną z najnowocześniejszymi pracowniami specjalistycznymi.
 9. Współpracujemy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Technikum Informatyczne posiada siedzibę oraz internat w centrum miasta.

Naszym uczniom oferujemy możliwość nauki w nowoczesnych salach na wysokiej jakości sprzęcie pod kierunkiem profesjonalnej kadry pedagogicznej.

Sale lekcyjne posiadają nowoczesne wyposażenie dostosowane do wymogów i norm obowiązujących przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wyposażone są w profesjonalny sprzęt, w tym laptopy oraz profesionalną tablicę multimedialną. W salach istnieje możliwość zaciemniania pomieszczeń, co jest przydatne w sytuacji korzystania z wszelkiego rodzaju rzutników oraz projektorów multimedialnych. Ponadto, w każdej sali znajduje się gigabitowa infrastruktura informatyczna w postaci lokalnej sieci. Daje to możliwość korzystania z lokalnych zasobów sieciowych oraz z sieci Internet zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Dodatkowo, w obrębie szkoły został zainstalowany system bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Podnosi to prestiż oraz wpływa na atrakcyjność oferty szkoły.

W budynku znajduje się wydzielona biblioteka zapewniająca dostęp do informatycznej literatury fachowej i informacji o niej. Księgozbiór obejmuje podręczniki w zakresie języka angielskiego, przedmiotów ogólnokształcących (w tym czasopisma). W miarę potrzeb poszerzany będzie księgozbiór w zakresie specjalistycznej literatury przydatnej do opanowania wiadomości i umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia.

Szkoła posiada szereg systemów czuwających nad bezpieczeństwem wszystkich uczniów. Zaliczyć do tego można system alarmowy oraz system monitorowania w postaci kamer rejestrujących, oraz firmy ochraniającej i monitorującej budynek.

Nasi uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatów uznawanych przez kraje Unii Europejskiej.