Pracownia nr 13

Opis stanowisk:
19 stanowisk o infrastrukturze klient – klient
System operacyjny: Windows 7, Linux: Fedora, Ubuntu

pracownia 13 pracownia 13a

Pracownia nr 14

Opis stanowisk:
15 stanowisk o infrastrukturze klient – serwer
System operacyjny: Mac OS X Tiger 10.4
System sieciowy:  Mac OS X Server

pracownia14 pracownia14a

Pracownia nr 2

Opis stanowisk:
19 stanowisk o infrastrukturze klient – serwer
System operacyjny: Windows 7
System sieciowy:  Windows Server 2003

pracownia2 pracownia2a