PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I NAPRAWY URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

diagnostyka diagnostyka2

Opis stanowisk:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

 • Stanowisko do montażu i konfiguracji komputera ze stołem montażowym i krzesłem umożliwiające zdającym zmontowanie, naprawę i konfigurację komputera. Stół z matą i opaską antystatyczną z dostępem do co najmniej dwóch gniazd 230V oraz z listwą z ochroną przeciwprzepięciową umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń związanych z egzaminem. Stanowisko powinno spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery i urządzenia peryferyjne.
 • komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera; wkrętaki płaskie, krzyżowe lub innego typu dostosowane do posiadanego sprzętu i podzespołów, pęseta, szczypce proste wydłużone, komplet taśm, przewodów do podłączenia dysków twardych, napędów optycznych
 • zestaw komputerowy z napędem optycznym, kartą sieciową, kartą graficzną,
 • komplet elementów zastępczych:
  • pamięć/pamięci RAM,
  • karta sieciowa na złącze PCI lub PCIe,
  • karta graficzna,
  • dysk twardy,
 • Programy narzędziowe i diagnostyczne

PRACOWNIA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

sieci sieci1

Opis stanowisk:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

 • stanowisko do montażu okablowania strukturalnego, pomiarów i modernizacji sieci komputerowej: wydzielony fragment pomieszczenia ze stołem montażowym gdzie można zainstalować elementy konstrukcyjne umożliwiające zdającym stworzenie i modernizację sieci strukturalnej. Stół z dwoma gniazdami 230 V, listwą z ochroną przeciwprzepięciową umożliwia podłączenie wszystkich urządzeń związanych z egzaminem. Na stanowisku dostępne są podstawowe narzędzia umożliwiające pracę
  z urządzeniami sieciowymi oraz okablowaniem. Na stanowisku powinno być wyprowadzone jedno gniazdo RJ-45 z doprowadzoną siecią komputerową. Stanowisko powinno spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery i urządzenia peryferyjne. Krzesło dla zdającego. Kosz na odpadki.
 • dostępna infrastruktura sieciowa, umożliwiająca dostęp do sieci lokalnej w pracowni. Bez dostępu do sieci Internet. Wymagana jest możliwość separowania portów w celu zablokowania transmisji danych między stanowiskami egzaminacyjnymi, a tym samym dla zapewnienia samodzielności pracy zdających.
 • wspólne stanowisko dla wszystkich zdających: wydzielony fragment pomieszczenia ze stołem z gniazdkiem 230 V, z gniazdem RJ-45 do podłączenia drukarki sieciowej.